Jaké nabízíme konstrukce domů

 

Difúzně uzavřené konstrukční systémy montovaných domů

Difúzně uzavřené konstrukční systémy montovaných domů využívají principu, kdy se zcela zabrání vnikání vlhkosti (tj.směsi vzduchu a vodních par) do obvodové konstrukce stavby a tím se znemožní vznik kondenzace v tepelně izolační vrstvě a následné degradaci tepelně izolačních vlastností.

Zábranou pro vnikání vlhkosti je vždy vrstva s vysokým difúzním odporem (μ) nejčastěji PE fólie, nebo hliníková fólie, která je vložená co nejblíže k vnitřní straně konstrukce. Více o difúzně uzavřených systémech najdete v článcích na našem webu, nebo přímo od našich zástupců.
 


Difúzně uzavřená konstrukce nízkoenergetického montovaného domu-typ #1

Obrázek-řezu difúzně uzavřenou konstrukcí 

Řez difúzně uzavřené konstrukce typ #1
 

 • Organická omítka STOLIT K zrno 2mm
 • Armat STO s armovací tkaninou Vertex
 • Polystyren EPS 70F 100mm
 • OSB deska ECO 15mm
 • Minerální izolace ISOVER UNI 140mm
 • KVH dřevěné profily 140mm
 • OSB deska ECO 15mm
 • Parozábrana-fólie s vysokým difúzním odporem
 • Sádrokartonová deska 12,5mm
 • Malba
   

Parametry konstrukce
 

 • Tepelný odpor (R)=6,67 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,149 W/m2.K
 • Tloušťka celé konstrukce=283 mm
 • Energetický typ konstrukce-nízkoenergetická
 • Typ montáže domu-panelová montáž
Difúzně uzavřená konstrukce nízkoenergetického montovaného domu-typ #2

Obrázek-difúzně uzavřená konstrukce typu II  

Řez difúzně uzavřené konstrukce typ #2
 

 • Silikonová strukturovaná omítka 1,5-3mm
 • Penetrační nátěr
 • Spodní omítka s armovací síťkou
 • Polystyren EPS F70 100mm
 • Sádrovláknitá deska Rigistabil 12,5mm
 • KVH dřevěné profily 120/60mm
 • Minerální izolace 120mm
 • Parotěsná fólie Isocell AIRSTOP VAP
 • Instalační předstěna z dřev.latí 60x40mm
 • Sádrovláknitá deska Rigistabil 12,5mm
 • Malba
   

Parametry konstrukce
 

 • Tepelný odpor (R)=6,58 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,152 W/m2.K
 • Tloušťka celé konstrukce=330 mm
 • Energetický typ konstrukce-nízkoenergetická
 • Typ montáže domu-panelová

 

 

Difúzně uzavřená konstrukce nízkoenergetického montovaného domu-typ #3

Obrázek-difúzně uzavřená konstrukce typu 3

 Skladba difúzně uzavřené konstrukce typ #3
 

 • Silikonová strukturovaná omítka 1,5-3mm
 • Penetrační nátěr
 • Spodní omítka s armovací síťkou
 • Sádrovláknitá deska VIDIWALL tl.12mm 
 • Laťování s pasivní vzduchovou mezerou 35mm
 • KVH dřevěné profily 140mm
 • Minerální izolace 140mm
 • Parotěsná fólie s termoreflexním účinkem
 • Instalační předstěna systém KNAUF-W623
 • Sádrokartonová deska RED GREEN 12,5mm
 • Malba

Parametry konstrukce
 

 • Tepelný odpor (R)=7,14 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,14 W/m2.K
 • Tloušťka celé konstrukce=400 mm
 • Energetický typ konstrukce-nízkoenergetická
 • Typ montáže domu-staveništní (Two by Four)

 

Difúzně otevřené konstrukční systémy montovaných domů

Difúzně otevřené konstrukční systémy montovaných domů využívají principu, kdy se omezí prostup vlhkosti na určitou úroveň (použitím parobrzdy-difúzní fólie, popř.OSB desky, s nízkým difúzním odporem μ=100-400) a dalším složením vrstev (které mají nižší difúzní odpor) tak, aby umožňily odvětrání vhkosti směrem ven do exteriéru, a tím se zamezí kondenzaci uvnitř tepelné izolace. Materiálem na vnější straně je pak místo běžného polystyrenu tvrzená vlna a difúzně otevřená silikonová omítka. Tento moderní difúzně otevřený systém umožňuje přirozený prostup vlhkosti zevnitř ven do exteriéru.
 


Difúzně otevřená konstrukce nízkoenergetického montovaného domu-typ #4

Difúzně otevřená konstrukce dřevostavby

Řez difúzně otevřené konstrukce typ #4
 

 • Silikonová strukturovaná omítka 1,5-3mm
 • Penetrační nátěr
 • Spodní omítka s armovací síťkou INTHERMO HFD
 • Dřevovláknitá deska INTHERMO HFD 60mm
 • KVH dřevěné profily 140/60mm
 • Minerální izolace 140mm
 • Parobrzdná fólie Isocell FH
 • Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5mm
 • Istalační předstěna z dřev.latí 60x40mm
 • Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5mm
 • Malba

Parametry konstrukce
 

 • Tepelný odpor (R)=4,49 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,213 W/m2.K
 • Tloušťka celé konstrukce=275mm
 • Energetický typ konstrukce-nízkoenergetická
 • Typ montáže domu-staveništní (Two by Four)

 
 

Difúzně otevřená konstrukce nízkoenergetického montovaného domu-typ #5

Difúzně otevřená konstrukce nízkoenergetické dřevostavby

Řez difúzně otevřené konstrukce typ #5
 

 • Silikátová strukturovaná omítka 1,5 mm
 • Penetrační nátěr
 • Spodní omítka s armovací síťkou
 • Dřevovláknitá deska HOFATEX SysTem 100 mm
 • Dřevěné lepené trámy KVH tl.160 mm
 • Minerální izolace KNAUF Diffu tl.160 mm
 • Parobrzdná deska OSB 3 EGGER tl.18 mm
 • Instalační předstěna systém KNAUF-W623
 • Sádrokartonová deska RED GREEN 12,5mm
 • Malba

Parametry konstrukce
 

 • Tepelný odpor (R)=6,25 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,16 W/m2.K
 • Tloušťka celé konstrukce=375 mm
 • Energetický typ konstrukce-nízkoenergetická
 • Typ montáže domu-staveništní (Two by Four)
Difúzně otevřená konstrukce pasivního montovaného domu-typ #6

Difúzně otevřená konstrukce pasivní dřevostavby

Řez difúzně otevřené konstrukce typ #6
 

 • Silikátová strukturovaná omítka 1,5-3 mm
 • Penetrační nátěr
 • Spodní omítka s armovací síťkou
 • Dřevovláknitá deska HOFATEX SysTem 60 mm
 • Dřevěný skelet tl.300 mm
  -KVH 60x80+OSB+KVH60x140 mm
 • Minerální izolace tl.300 mm
 • Parobrzdná deska OSB 3 EGGER tl.18 mm
 • Instalační předstěna systém KNAUF-W623
 • Sádrokartonová deska RED GREEN 12,5mm
 • Malba

Parametry konstrukce
 

 • Tepelný odpor (R)=8,33 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,12 W/m2.K
 • Tloušťka celé konstrukce=460 mm
 • Energetický typ konstrukce-pasivní
 • Typ montáže domu-staveništní (Two by Four)

 
 

Zděné konstrukce

Zděná konstrukce Porotherm EKO+ 44 #7

Jednovrstvá zděná konstrukce Porotherm EKO+ 44 je jednou z nejpoužívanějších cihelných konstrukcí vůbec. Porotherm EKO+ 44 vyniká ve vysokém tepelném odporu, pevnosti, tepelné akumulaci a nízkým difúzním odporem pro vodní páry.
Cihly Porotherm EKO+ 44 mají dále vysokou požární a zvukovou odolnost.
 

 
Obrázek-zděná konstrukce Porotherm EKO+ 44

Zděná konstrukce Porotherm EKO+ 44 typ #7

Skladba cihla Porotherm EKO+

 • Vnější omítka Universal tl.5mm
 • Tepelně izolační omítka Porotherm TO tl.30mm
 • Cihla Porotherm EKO+ 44
 • Vnitřní omítka Universal tl.10mm

   

Skladba vertikálně od založení

 • Založeno na hydroizolační a protiradonové fólii Porotherm ZIP-S
 • Zakládací malta Porotherm Profi AM tl.1-4mm
 • Cihla EKO+ 44
 • Mezi cihlami tenkovrstvá malta Porotherm Profi tl.2mm
   
Parametry konstrukce
 • Tepelný odpor (R)=5,0 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,2 W/m2.K
 • Tloušťka celé konstrukce=485 mm
 • Energetický typ konstrukce-nízkoenergetická
 • Typ výstavby domu-staveništní

 

 


Zděná konstrukce Porotherm T PROFI 425 #8

Jednovrstvá zděná konstrukce Porotherm T PROFI 425 je spojením tradičního stavebního materiálu s nejvyššími energetickými požadavky doby.
Cihly T PROFI jsou vyplněny minerální vatou a dodávají tak podstatně vylepšené tepelně izolační vlastnosti, které jsou plně srovnatelné s vnější kontaktním zateplením ETICS. Cihla Porotherm T PROFI 425 tak vysoce vyniká v tepelném odporu, tepelné akumulaci, nízkým difúzním odporem pro vodní páry, vysokou pevností, požární odolností a protihlukovou odolností.
Cihla Porotherm T PROFI je velmi vhodná pro nízkoenergetické a energeticky pasivní domy.

 
Obrázek-zděné konstrukce Porotherm T PROFI 425

Zděná konstrukce Porotherm T PROFI typ #8

Skladba cihla Porotherm T PROFI

 • Vnější omítka Universal tl.5mm
 • Tepelně izolační omítka Porotherm TO tl.30mm
 • Cihla Porotherm T PROFI 425mm
 • Vnitřní omítka Universal tl.10mm

 

Skladba vertikálně od založení

 • Založeno na hydroizolační a protiradonové fólii Porotherm ZIP-S
 • Zakládací malta Porotherm Profi AM tl.1-4mm
 • Cihla Porotherm T PROFI 425mm
 • Mezi cihlami tenkovrstvá malta Porotherm T tl.1mm
   
Parametry konstrukce
 • Tepelný odpor (R)=6,25 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,16 W/m2.K
 • Tloušťka celé konstrukce=470 mm
 • Energetický typ konstrukce-nízkoenergetická
 • Typ výstavby domu-staveništní

 

 

Zděná konstrukce YTONG Theta 500

YTONG Theta je pórobetonová cihla, vyrábějící se z čistého křemičitého písku, vápna a vody. Pórobetonové cihly si získaly značnou přízeň pro své vynikající vlastnosti a to jak při samotné výstavbě, tak i pro výborné tepelně izolační a hygienické vlastnosti v interiéru budovy.
Cihly YTONG Theta mají výborné tepelně izolační vlastnosti, protože jeho struktura je tvořena miliony vzduchových pórů. Díky tomu zdivo YTONG může také přirozeně "dýchat" a nedochází v něm ke kondenzaci vlhkosti.
Velmi dobré přednosti jsou dále požární odolnost, regulace vlhkosti v interiéru a vynikající akustické vlastnosti.
YTONG Theta je velmi vhodným materiálem pro nízkoenergetické domy.

 
Obrázek-zděné pórobetonové konstrukce YTONG Theta 500

Zděná konstrukce YTONG typ #9

Skladba cihla YTONG Theta

 • Vnější omítka tl.5mm
 • Cihla YTONG Theta tl. 500mm
 • Mezi cihlami zdicí malta tl. 1-3mm
 • Vnitřní omítka tl. 5mm
 • Malba

 

Skladba vertikálně od založení

 • Cihla YTONG Theta tl. 500mm
 • Mezi cihlami zdicí malta tl. 1-3mm
 • Podkladní cihla YTONG tl. 375mm
  +izolace XPS 70mm+PS 50mm 
 • Hydroizolace
 • Podkladní beton
 • Lože ze štěrkopísku

 

Parametry konstrukce
 • Tepelný odpor (R)=6,23 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,16 W/m2.K
 • Tloušťka celé konstrukce=510 mm
 • Energetický typ konstrukce-nízkoenergetická
 • Typ výstavby domu-staveništní

 

 

Volba typu konstrukce je velmi individuální a je potřeba ji pojmout poněkud komplexněji, to Vám ale již pomohou naši poradci.

Popis dodávky k domu a vybavení najdete zde POPIS DODÁVKY DŘEVOSTAVBY.

Pro další informace prosím volejte na tel: +420 777 011 330, nebo pište na kontaktní formulář níže.

Kontaktní formulář - ptejte se my odpovíme

Vaše jméno*:   E-mail*:
Telefon*:   Lokalita*:
Text zprávy*:
Otázka: Název tohoto webu? (jiná otázka)
Odpověď*:

Přidat hodnocení

Levné balíky do zahraničí Mešťánek.cz - Správa nemovitostí Dřevostavby.eu oBydlení.cz - Vše o moderním bydlení