Dřevostavby a montované domy

Montované domy z dřevěných rámových dílců

Vzhledem k tomu, že se tento systém vyznačuje velmi rychlou montáží, bez použití mokrých procesů jako u tradičních staveb, je výstavba dřevostaveb s rámovou nosnou konstrukcí oblíbená a v některých zemích rozšířená stejně jako klasická výstavba. Ve výsledku má stavba perfektní izolačně tepelné vlastnosti a variabilita konstrukce umožňuje různá architektonická řešení, či změny dispozice vnitřních stěn.

Díky prefabrikaci prvků, vývojem jednotlivých částí a předvýrobě jednotlivých dílů, vzniká výrazná úspora při samotném usazení a montáži na stavbě. Rychlost výstavby se tak zvyšuje, naproti nižším cenovým nákladům.

Charakteristickým znakem dřevostaveb z rámových konstrukcí jsou dřevěné profily o malých průřezech a nosné stojiny blíže u sebe. Rám tvoří profily jednotného průřezu, v našich zemích se nejvíce používají rozměry řeziva 60mm na 120 mm. S tím jak rostou požadavky na tepelně izolační vlastnosti staveb, jsou tyto profily nahrazovány materiálem o průřezu 60mm na 180mm.

Dle použité technologie a materiálů, jsou nejčastější osové vzdálenosti nosnými svislými stojinami od 400 milimetrů, do 625 milimetrů. Ve většině případů je toto určeno použitým deskovým materiálem pro plášť stěn, aby při opláštění konstrukce, doházelo k co nejmenším ztrátám při prořezu. Horní a dolní pas je pak spojen se stojinami pomocí hřebíků na tupý sraz.

Prefabrikované díly, spojované stavební firmou přímo na staveništi, to je způsob výstavby preferovaný především v Evropě. V Severní Americe, kde je výstavba montovaných dřevostaveb velmi rozšířená se používá systém výstavby přímo na staveništi z jednotlivých přířezů a deskových materiálů. Oproti prefabrikátům má tento způsob nevýhodu delšího výrobního procesu samotné stavby a především působení povětrnostních vlivů na materiál během výstavby. U nás se s tímto postupem můžeme setkat u menších firem, které nedisponují zázemím pro výrobu prefabrikovaných dílců.

Zveřejněno 31.01.2013 - 21:52

Autor: Redakce

Přidat hodnocení

Levné balíky do zahraničí Mešťánek.cz - Správa nemovitostí Dřevostavby.eu oBydlení.cz - Vše o moderním bydlení